Městskému muzeu a galerii se opět podařilo uspět v grantovém programu Podpora muzeí a galerií 2021 od Jihočeského kraje.
Letošní rok jsme žádali o finanční příspěvek na pořízení moderního variabilního závěsného systému s osvětlením.
Projekt byl realizován dne 28. 6. 2021 a zhotovením díla byla pověřena firma Ceiba s.r.o.
Tento moderní multifunkční závěsný systém umožňuje více možností při instalaci výstav a díla jsou kvalitně nasvícena, což zvyšuje jejich atraktivitu a umocňuje vjemový prožitek z výstavy.
Výstavní chodba získala díky realizaci tohoto projektu moderní vzhled a funkčnost, což je kvitováno jak pracovníky instituce, tak vystavujícími a především návštěvníky.
Jihočeský kraj podpořil tento projekt částkou 25 000 Kč, za což Jihočeskému kraji velmi děkujeme.