Spolek přátel muzea v Dačicích vydává v pravidelných dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se snaží zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce 2017 vyšel již po deváté, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

Naposledy se v tomto čísle setká čtenář s panem Miroslavem Pelikánem, dačickým rodákem, který nás počátkem roku opustil v požehnaném věku 90 let. Redakci ale ještě stačil odevzdat své vzpomínky na osvobození Dačic v roce 1945, které jsou doplněny řadou dosud nepublikovaných fotografií. Na své dětství na dačickém Peráčku vzpomíná Bohumír Smutný, dlouholetý archivář a historik, který i ve své odborné práci zůstal Dačicím věrný. Manželé Vavruškovi dokončili dokumentaci zvonů v okolí Dačic, v obcích začínajících písmeny N až Z, od Nové Říše po Zvůli. Příspěvek doplňují dodatky a korektury k předcházejícím dvěma částem tohoto tématu, které vyšly 7. a 8. čísle sborníku.

Mimořádnou událost, úkladnou vraždu z milostné vášně, která se stala v Dačicích v roce 1806, nalezl v jedné kramářské písni pan profesor Jiří Fiala. Čtenáře seznamuje s událostí poutavým způsobem na základě soudních spisů i přepisem textu kramářské písně.

Sborník neopomíjí ani okolí Dačic. Anna Jakešová se věnovala historii domů v Toužíně; zpracovala přehled jejich majitelů a obyvatel od konce 18. století do současnosti, popsala historii obce a díky vstřícnosti toužínských rodin mohla text doplnit řadou cenných historických fotografií. Prostřednictvím restaurátora Zdeňka Kováříka se čtenář seznámí s oborem ve sborníku dosud nezastoupeném – s restaurováním barokní kamenné sochy ve Slavonicích, které bylo praktickou částí jeho diplomové práce. Příspěvek se věnuje i historii poutního kostela na Montserratu u Cizkrajova, protože existuje určitý předpoklad, že by socha mohla pocházet právě odsud. Věrným přispěvatelem sborníku je Petr Vedra, který dostává opět prostor k obohacení našich znalostí o dolování stříbra v Jemnici. Michal Stehlík připomíná 80. výročí úmrtí prezidenta Masaryka, Jana Bisová se pokusila zjistit něco o osudech lidí, jejichž jména jsou napsaná na dačickém pomníku obětem válek.

Do starší historie uvádí čtenáře Miloslav Tůma edicí dvou listů dačických rychtářů. Mezi drobnými zprávami zaujme jistě objev neznámého vyobrazení Dačic, které se svolením majitele přináší sborník na barevné příloze. Přehled činnosti Spolku přátel muzea i nejnovější regionální literatury tradičně nové číslo sborníku uzavírá. Kromě 1. čísla jsou předcházející svazky sborníku stále k dostání a nabízejí – bez ohledu na rok vydání – širokou škálu témat k poznání historie Dačicka.

Cena 220 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů