V roce 2019 vyšlo desáté číslo Dačického vlastivědného sborníku, opět s finanční podporou města Dačic.

Na první místo nového čísla sborníku je zařazen příspěvek manželů Vavruškových, nejen z důvodu chronologického – téma renesančních náhrobníků sahá až do 16. století – ale především kvůli jeho přínosu pro poznání dějin Dačic. Jitka a Zdeněk Vavruškovi se po několik let věnovali průzkumu renesančních náhrobních kamenů na starém dačickém hřbitově a podařilo se jim identifikovat všechna jména a z větší části i nápisy, které historikové již v 19. století považovali za nečitelné. Máme tedy poprvé možnost seznámit se s Matoušem Bořitou z Budče, Barborou Koňasovou z Vydří, Kateřinou z Doupova, Kateřinou z Podviní, Ludmilou Škrhovou z Petrovic, Dorotou Čechovou, Lidmilou z Lukonos a pány z Roupova. Jejich vzácné náhrobky by zasloužily pozornost památkářů a vhodnější umístění.

Pravidelným přispěvatelem sborníku je archivář Miloslav Tůma, který tentokrát předkládá čtenářům své objevy ve Státním okresním archivu v Jihlavě. Jsou to nejen různé formy poštovních razítek, používaných v Dačicích, ale především objev otisku městské pečeti z roku 1555, který posouvá její stáří daleko před dosud známý otisk z roku 1585.

O pivovarnictví se zajímá Filip Vrána, který shrnul dějiny vaření piva v Dačicích v přehledném textu. Marián Bocán spojil tentokrát své síly s Monikou Vágnerovou; společně zpracovali dějiny Homolkova mlýna v Dačicích – jeho stavební a technologický vývoj, stavbu rodinné vily i proměnu okolí včetně lávky. Příspěvek je holdem dvěma generacím rodiny Homolkovy a jejich práci, ve které jim nebylo totalitním režimem dopřáno pokračovat. Článek je doplněn řadou fotografií ze soukromého rodinného archivu.

Vzpomínkovým textem je příspěvek Ireny Přibylové, která byla účastnicí krátké obnovy skautingu v letech 1968‒1970 pod vedením pana učitele Karla Mandelíka. Na připojených fotografiích se jistě mnoho tehdejších skautů pozná.

Ani tentokrát nechybí téma dějin Jemnice – Petr Vedra se zabývá zasvěcením kostela sv. Stanislava, samozřejmě také v souvislosti s vývojem tamního hornictví ve středověku.

S osobností muzikologa Roberta Smetany měli čtenáři sborníku možnost se seznámit již několikrát. Helena Beránková se tentokrát věnuje jeho fotografickému odkazu, sbírce portrétů lidových zpěváků ve Velké Lhotě a okolí. Fotografie se setkaly s velkým zájmem již na letošní výstavě v dačickém muzeu; ve sborníku je řada z nich poprvé publikována.

Panství Malešov u Kutné Hory mělo po více než dvě století společnou správu s panstvím Dačice – obě patřila postupně rodům Osteinů, Dalbergů a Salmů. Vývoj panství Malešov v této době zpracovala Jana Bisová, fotografie dnes nepřístupného zámku Roztěž připomenou účastníkům výlet, který připravil Spolek přátel muzea pro veřejnost v roce 2012.

Pro lepší orientaci čtenářů v obsahu všech deseti vydaných čísel sborníku, jejichž rozsah činí téměř 2.400 stran, následují tentokrát také rejstříky jmenný, místní a věcný, a přehled obsahů všech čísel sborníku. Redakce věří, že čtenáři a uživatelé budou brát sborník do ruky i po mnoha letech od jeho vydání, a autoři najdou v budoucnu své následovníky ve zpracování dalších neznámých míst naší historie.

Cena 220 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů