V roce 2015 vyšlo 8. číslo Dačického vlastivědného sborníku, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

S některými autory se čtenář setká opakovaně. Pan Miroslav Pelikán, dačický rodák, tentokrát zavzpomínal na svá sokolská léta, která dokumentuje zajímavými fotografiemi. Na dokumentaci dačických zvonů navazuje další práce manželů Vavruškových, kteří fotografují také zvony v širokém okolí. Výsledkem bude katalog dochovaných i nedochovaných zvonů – v tomto čísle je uveřejněna první část, obce v abecedním pořadí od písmene B po M, tedy od Bílkova po Myslůvku. Také Marián Bocán pokračoval v průzkumu technických památek a zaměřil se tentokrát na Frelův mlýn na Dyji. Paní Monika Vágnerová doplnila jeho téma informací o vodních knihách, kde byly zapsány mlýny a další provozy, nakládající s vodou z rybníků a vodních toků. Doc. Bohumír Smutný přispěl článkem o dačické továrně na likéry, který doplňuje obraz hospodářských dějin města.

Nezapomínáme na významné osobnosti se vztahem k Dačicím. Působení soukromých učitelů hudby Aloise Ručky, Marie Havlové a Františka Obsta zdokumentovala archivářka Miroslava Kučerová. Michal a Lucie Stehlíkovi připomněli výjimečnou osobnost dr. Františka Valeny, politika a politického vězně, jemuž byla po zásluze odhalena v Dačicích pamětní deska. Obnovenou činnost dačického národního výboru v květnu 1945 zpracovala archivářka Michaela Körnerová Chládková.

Sborník neopomíjí ani okolí Dačic – dozvíme se tak, proč zanikl hrad Bílkov, jaký byl původ poslední novoříšské převorky, kde se asi těžilo stříbro v okolí Jemnice a jak se těžila rašelina u Rožnova; najdeme i dosud neznámé informace o kapli v Mutné. Badatelé dostávají do ruky užitečnou pomůcku: soupis domů a jejich majitelů v dačické farnosti na konci 18. století, a edici dvou pramenů – přečíslování domů v Dačicích v roce 1884 a ve Slavonicích v roce 1980.

Na dokumentaci křížů a kaplí v minulých číslech sborníku navazuje informace o jejich opravách v posledních dvou letech. Redakce sborníku připomněla ocenění města Dačic, udělené doc. Smutnému za jeho přínos pro poznání hospodářských dějin a propagaci Dačic. Číslo uzavírá tradičně přehled činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích a přehled nové regionální literatury, vše je doplněno fotografiemi a barevnou přílohou.

Cena 220 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů