Obsah:

ČLÁNKY A STUDIE

Miloš Klang: Jak se kdysi v Dačicích trávívaly víkendy

Miloš Klang: Vzpomínka na Voskovce a Wericha s dačickým vyústěním

Jana Bisová: Dalbergové v českých zemích

Jana Bisová – Miloslav Tůma: Místa posledního odpočinku rodu Dalbergů v Dačicích

Jan Bistřický: Dačický panský zahradník Max Frey

Jiřina Maňasová, Miloslava Slavíková: Mlýny na Moravské Dyji v úseku od Dačic po Loucký mlýn u Starého Hobzí

Petr Vedra: Listiny z roku 1345 o dolování v okolí Jemnice

Jan Bistřický: Poznámka k počátkům kostela ve Starém Hobzí

Jiří Bořecký: Dějiny Zinnů ze Zinnenburka na Maříži v letech 1630-1688

  1. Gorazd Cetkovský: Původ obrazu Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří

Věroslav Parkan: Kde se zrodilo Březinovo dílo

Lucie Boudová: Stanislav Cyliak a jeho korespondence s F. X. Šaldou

Michal Stehlík: Dačická exekuce 1945 ve světle pramenů

Marie Kučerová: Život na křídlech (Vilém Göth)

Aleš Jelínek: Přírodní park Javořická vrchovina

EDICE PRAMENŮ

Michaela Chládková: Výtah ze ztraceného urbáře dačického panství

Jan Bistřický: Dopisy Zuzany Rösslerové z Brna Ottovi Guttmannovi

ZPRÁVY

Miloslav Tůma: Restaurování varhan u sv. Antonína v Dačicích

Miloslav Tůma: Zpráva o restaurování křtitelnice ve farním kostele v Dačicích

Miloslav Tůma: Výstava o barokní bohuslužebné knize na věži v Dačicích

Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v období 2004-2005

Cena 179 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů