Obsah:

ČLÁNKY, STUDIE

Miloš Klang: Už jen střípky

Miroslava Kučerová: Příspěvek ke spolkovému životu v Dačicích 1868-1914

Jiřina Maňasová – Miloslava Slavíková: Drobné sakrální stavby v Dačicích. Boží muka, kapličky a kříže

Michaela Chládková: Pletárna bratří Vohryzků v Dačicích. Příspěvek k dějinám textilní výroby na Dačicku

Jana Bisová: Správa státního zámku po roce 1945

Robert Smetana: Svatba na Velkolhotecku

Eva Tomášová: Svatební praporce z oblasti českého a moravského Horácka

Petr Vedra: Rudné hornictví v okolí Jemnice a jeho vliv na vznik jemnického Podolí

Pavel Kotlán: Působení Národní obce fašistické na Moravě a ve Slezsku, zvláště na jihozápadní Moravě

Michal Stehlík: Jihlavský kraj a proces kolektivizace 1948 – 1960

EDICE PRAMENŮ

Jan Bistřický: Listina dačického faráře Mikuláše z r. 1414

Michaela Chládková: Markvarecké privilegium

Miloslav Tůma: Tři zprávy o dačických událostech ve 3. čtvrtině 19. století

DROBNOSTI

Jana Bisová: K okolnostem založení Kláštýrku v Dačicích

Jaroslav Kaláb: O „dačickém původu“ rodu Jiřího Voskovce

ZPRÁVY

Jana Bisová: Konference o rodu Dalbergů v Německu

Marie Kučerová: K nedožitým osmdesátinám PhDr. Věroslava Parkana

Jana Bisová: Ohlasy na Sborník

Marie Kučerová: Činnost Spolku přátel muzea v Dačicích 2006-2007

Setkání rodáků v Hostkovicích

Cena 220 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů